Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26965
Title: Logistyka nowych technologii w systemie ochrony zdrowia w obliczu pandemii
Other Titles: Logistics of new technologies in the health care system in the face of a pandemic
Authors: Hoffmann, Tomasz
Keywords: logistyka
logistics
new technologies
nowe technologie
zarządzanie kryzysowe
crisis management
Issue Date: 2022
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.61-80.
Abstract: Artykuł skupia się na analizie wybranych rozwiązań logistycznych, jakie zaczęto masowo stosować w walce z COVID-19. Uwaga badawcza została skoncentrowana na tych rozwiązaniach, które przyniosły lub mogły przynieść największe korzyści dla systemu, jak i zdrowia ludzkości. Przy implementowaniu nowych rozwiązań logistycznych dość szybko okazało się, że popełniano liczne błędy natury organizacyjnej czy ludzkiej, które z czasem dość szybko starano się eliminować. Nowe technologie okazały się być nieocenionym wsparciem w walce z pandemią nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
The article focuses on the analysis of selected logistics solutions that have started to be massively used in the fight against COVID-19. Research attention was focused on those solutions that brought or could bring the greatest benefits for the system and human health. When implementing new logistic solutions, it quickly turned out that numerous errors of an organizational or human nature were committed, which were quickly eliminated over time. New technologies turned out to be invaluable support in the fight against the pandemic not only in Poland but all over the world.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26965
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_04_Hoffmann.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.