Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26966
Title: Pandemia COVID a sytuacja zdrowotna imigrantów zarobkowych z Ukrainy
Other Titles: COVID pandemic and the health situation of economic migrants from Ukraine
Authors: Chabasińska, Anna
Keywords: pandemia COVID-19
COVID-19 pandemic
imigranci zarobkowi
economic migrants
kryzys zdrowotny
health crisis
szczepienia
vaccinations
Issue Date: 2022
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.82-93.
Abstract: W artykule autorka starała się zaprezentować sytuację zdrowotną ukraińskich imigrantów w czasie pandemii, na przykładzie pracowników jednego z wielkopolskich przedsiębiorstw. Celem było zidentyfikowanie źródeł informacji o pandemii, do których docierali Ukraińcy oraz określenie postaw wobec procesu szczepień.
In the article, the author tried to present the health situation of Ukrainian immigrants during the pandemic, keeping on the example of employees of one of the Wielkopolska enterprises. The main goal was to identify sources of information about the pandemic reached by Ukrainians and to determine attitudes towards the vaccination process.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26966
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_05_Chabasinska.pdf366.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.