Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26968
Title: Ratownik medyczny w stanie pandemii – analiza doświadczeń w województwie wielkopolskim
Other Titles: Emergency paramedics in a pandemic state – Experience analysis
Authors: Janas, Kamil
Napierala, Stanisław
Keywords: ratownik medyczny
paramedic
pandemia
pandemic
zakażenia
infections
Issue Date: 2022
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.117-146.
Abstract: Artykuł traktuje o roli i zadaniach stojących przez ratownikami medycznymi w okresie pandemii. Autor przedstawił w jaki sposób ratownicy radzili sobie z kolejnymi falami zachorowań na SARS-CoV-2 na przykładzie województwa wielkopolskiego. Wskazał na dylematy i problemy, z jakimi spotyka się na co dzień ratownik medyczny, wykonując swoje obowiązki.
The article deals with the role and tasks facing paramedics during a pandemic. The author presented how the rescuers dealt with successive waves of SARS-CoV-2 cases on the example of the Greater Poland Voivodeship. He pointed to the dilemmas and problems that paramedics encounter every day- while performing their duties.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26968
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-01-Janas_Napierala.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.