Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26970
Title: Sieć szpitali w systemie bezpieczeństwa publicznego w oparciu o doświadczenia z COVID-19
Other Titles: Hospital network in the public safety system based on the experience of COVID-19
Authors: Prussak, Elżbieta
Keywords: pandemia
pandemic
COVID
procedury
procedures
Issue Date: 2022
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.161-179.
Abstract: Wyzwania, jakie zapoczątkował rok 2020, stanowią odpowiedni moment do przeglądu i weryfikacji istniejących rozwiązań organizacyjnych pod kątem dotychczas mało rozpoznanym, dotyczącym zarządzania szpitalem w sytuacji pandemii, zagrożenia epidemicznego. Celem niniejszego artykułu jest przegląd obowiązujących norm regulujących prowadzenie działalności szpitali oraz do- świadczenia w stanie pandemii we wdrażaniu zmian organizacyjnych wywołanych uruchamianiem „oddziałów covidowych”.
The challenges initiated by the year 2020 constitute the right moment to review and verify the existing organizational solutions in terms of the so far little known, concerning hospital management in a pandemic situation, epidemic threat. The purpose of this article is to review the applicable standards governing the operation of hospitals and experience in the pandemic in implementing organizational changes caused by the launch of “covid wards”.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26970
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-03-Prussak.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.