Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26971
Title: Szpital tymczasowy w Poznaniu. Ramowe zasady funkcjonowania w szpitalu
Other Titles: Temporary Hospital in Poznań. Framework rules for the functioning of the hospital
Authors: Cofta, Szczepan
Winiarska, Hanna M.
Keywords: COVID-19
szpital tymczasowy
field hospital
temporary hospital
pandemia w Polsce
pandemy in Poland COVID-19
Issue Date: 2022
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.181-191.
Abstract: Szpital tymczasowy w Poznaniu funkcjonował w ramach przyjętego w kraju modelu postępowania podczas epidemii COVID-19, będąc jedną z największych tego typu lecznic w kraju. Stał się istotnym elementem w walce z pandemią w regionie. W artykule przedstawiono podstawowe zasady i ramy organizacyjne funkcjonowania tego prowizorycznego szpitala, który spełnił swoją rolę medyczną i społeczną dzięki wytrwałej pracy szerokiego grona kompetentnych pracowników i dobrze wykorzystanej infrastrukturze.
The MTP Temporary Hospital in Poznań operated within the nationally adopted model of dealing with the COVID-19 epidemic, being one of the largest clinics of this type in the country. It has become an essential element in the fight against the pandemic in the region. The article presents the basic principles and organizational framework for the functioning of this makeshift hospital, which fulfilled its medical and social role thanks to the persistent work of a wide range of competent employees and well-used infrastructure.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26971
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-04-Cofta.pdf310.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.