Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26974
Title: System pomocy społecznej województwa wielkopolskiego z perspektywy doświadczeń pandemicznych. Wybrane elementy
Other Titles: Social welfare in Wielkopolskie Voivodship – selected acpect
Authors: Donke-Cieslewicz, Monika
Keywords: pomoc społeczna
social welfare
domy pomocy społecznej
social care homes
seniorzy
seniors
niepełnosprawni
the disabled
bezdomność
homelessness
Issue Date: 2022
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.223-236.
Abstract: Pomoc społeczna jako działanie systemowe ma za zadanie pomoc osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawność czy sytuację życiową (np. bezdomność, długotrwałą chorobę) same nie są w stanie poradzić sobie bez odpowiedniego wsparcia. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej takie jak domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia czy placówki dla bezdomnych już wcześniej borykały się z problemami organizacyjnymi i kadrowymi. Wybuch pandemii w marcu 2020 r. sprawił, że musiały organizować pracę w nieznanej sytuacji, działając pod ogromną presją, w warunkach braku dostatecznych zasobów.
Social welfare is designed to help people who, due to their age, disability, or life situation (e.g. homelessness, long-term illness), cannot cope independently without adequate support. Organizational units of social welfare, such as social care homes, social welfare centers, support centers or institutions for the homeless, have struggled with organizational and staffing problems before. The pandemic outbreak in March 2020 caused them to organize work in an unknown situation, operating under enormous pressure in conditions of insufficient resources.
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26974
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-02-Donke-Cieslewicz.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.