Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26985
Title: Problemy alkoholowe w okresie starości w kontekście braku poczucia sensu życia
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: problemy alkoholowe
seniorzy
starość
sens życia
Issue Date: 2021
Citation: E. Włodarczyk, Problemy alkoholowe w okresie starości w kontekście braku poczucia sensu życia, „Resocjalizacja Polska”, 2021, nr 22, s. 101-122.
Abstract: Problematyka artykułu zogniskowana jest wokół problemów alkoholowych doświadczanych przez seniorów. Zostały one omówione na tle szkicu charakterystyki tej fazy życia, wpisanych w nią strat i kurczących się możliwości oraz w kontekście chwiejnego w tym okresie poczucia sensu życia, sprzyjających powstawaniu i nasilaniu się problemów alkoholowych seniorów.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26985
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Włodarczyk E._Problemy alkoholowe w okresie starości w kontekście braku poczucia sensu życia.pdf333.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.