Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2783
Title: Świat fizyki a rzeczywistość
Authors: Matuszewski, Roman
Keywords: Świat fizyki a rzeczywistość
Issue Date: 18-Jun-2012
Abstract: Ogólnie biorąc książka dotyczy stosunku wiedzy przyrodniczej do rzeczywistości. Podejmuję w niej podstawowe problemy teorii poznania i poznawania, z perspektywy fizyka. Nie jest to książka wyłącznie dla fizyków czy filozofów. Podobno dobrze się czyta. Poza tym nie ma w niej prawie wcale wzorów matematycznych (choć matematyczna strona fizyki jest w niej zawarta implicite). *** Całą treść książki przenika zagadnienie stosunku świata fizyki do rzeczywistości niezależnej, podejmowane z wewnętrznej perspektywy fizyka, konstytuujące swoistą meta-fizykę. Przy czy można tu dodatkowo wskazać pewne problemy szczególne, istotne z punku widzenia tego zagadnienia. Są to między innymi: - podstawy specyficznej teorii poznania, budowane wokół Einsteinowskiego pytania: "jak można zrozumieć (pewną przynajmniej) zrozumiałość świata?", - szkic teorii natury naszych władz poznawczych w ich odniesieniach do rzeczywistości; eksponuję tu wagę specyficznej intuicji w poznaniu, ale nie tylko, - analizy wybranych zagadnień z fizyki, przeprowadzone w warstwie pojęciowej, bez istotnego zaangażowania matematyki, które w świetle wcześniejszych rozważań teoriopoznawczych zdają się prowadzić do istotnego pogłębienia interpretacyjnego pewnych wyników naszej codziennej, "prostomyślnej" fizyki, - na koniec formułuję pewną interpretację mechaniki kwantowej, która, jak się okazało, zdaje się korespondować z intuicjami takich fizyków, jak na przykład Niels Bohr czy Richard Feynman.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2783
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sfar_wi.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.