Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2849
Title: Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji
Authors: Kulczycki, Emanuel
Wendland, Michał
Keywords: Communication
Culture
Philosophy
Philosophy of Communication
Communication Studies
Komunikacja
Komunikologia
Komunikacja społeczna
Nauka o komunikacji
Studia nad komunikacją
Filozofia komunikacji
Filozofia
Filozofia kultury
Filozofia humanistyki
Communicology
Prasa
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Citation: Kulczycki, E., Wendland, M. (red.). Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, ss. 268.
Series/Report no.: Biblioteka Komunikacji Społecznej;III
Abstract: Oddajemy do rąk Czytelników tom pt. Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji poświęcony jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, jaką jest komunikologia. Jest to już trzeci tom serii wydawniczej Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM – „Biblioteka Komunikacji Społecznej”. Zebraliśmy w nim prace kilkunastu czołowych polskich teoretyków komunikacji reprezentujących najważniejsze rodzime ośrodki badawcze. Istnieje wiele różnych określeń stosowanych w odniesieniu do refleksji teoretycznej poświęconej zjawiskom komunikacyjnym: teoria komunikacji, nauka o komunikacji, filozofia komunikacji, a na obszarze nauki anglojęzycznej communication czy communication studies. Zdecydowaliśmy się na użycie terminu „komunikologia”, ponieważ jest on coraz częściej i z coraz lepszym uzasadnieniem stosowany zarówno w Polsce jak i na świecie. Niniejsza praca jest pierwszą w Polsce monografią, w której tytule znalazło się właśnie słowo „komunikologia”. Szczególnie ważne jest to, że owo określenie (komunikologia) wyraża coraz powszechniejszą ambicję ukształtowania refleksji nad komunikacją w ramach inter-i transdyscyplinarnej, ale jednak przede wszystkim samodzielnej dyscypliny naukowej. Nie sposób zaprzeczyć, że od lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku namysł teoretyczny nad komunikacją dokonuje się już nie „na marginesie” lub „przy okazji” uprawiania innych dyscyplin nauki, lecz zyskuje coraz większy stopień złożoności, a tym samym – autonomii metodologicznej. W pierwszym okresie jej istnienia obecność rozmaicie rozumianej nauki o komunikacji zaznaczała się tylko jako subdyscyplina innych nauk bądź poprzez.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2849
ISBN: 978-83-7092-123-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.