Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2861
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWendland, Michał-
dc.date.accessioned2012-06-28T13:36:09Z-
dc.date.available2012-06-28T13:36:09Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationWendland, M.(2012). Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji. W: Kulczycki, E., Wendland, M. (red.). Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 137-148.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7092-123-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2861-
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest zarysowanie możliwych relacji, w jakich mogą znajdować się względem siebie pojęcia: „komunikacja” oraz „informacja”. Pojęcia te odgrywają szczególną rolę we wszystkich formach namysłu teoretycznego nad komunikacją i to od momentu, który uznawany jest za początek kształtowania się teorii komunikacji w postaci sformułowanej przez Claude’a Shannona i Warrena Weavera na gruncie teorii informacji (Shannon, Weaver, 1949). Można powiedzieć, że komunikacja oraz proces przekazywania informacji są przedmiotami badań naukowych, które stale splatają się ze sobą i nawzajem się do siebie odnoszą, a także wyjaśniane są przez badaczy właśnie poprzez to odnoszenie i splatanie. W wielu przypadkach zakłada się (założenie to traktując jako aksjomat lub nawet dogmat), że procesy komunikacyjne i procesy informacyjne są albo tożsame, albo przynajmniej nierozerwalnie ze sobą związane. Postrzeganie relacji między tymi dwoma pojęciami jako relacji tożsamości (albo chociażby „bez mała tożsamości”) polega na redukowaniu komunikacji do przekazywania informacji, czego wyrazem jest szereg przykładowych definicji, do których będę odwoływał się w dalszych częściach wywodu. Na wstępie można powiedzieć, że wypadkowa takich redukcji przybiera postać twierdzenia: „komunikacja jest przekazywaniem (przepływem, transmisją etc.) informacji”.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAMpl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiblioteka Komunikacji Społecznej;III-
dc.subjectDziałanie komunikacyjnepl_PL
dc.subjectKomunikacjapl_PL
dc.subjectInformacjapl_PL
dc.subjectKomunikologiapl_PL
dc.titleDziałanie komunikacyjne a przekazywanie informacjipl_PL
dc.typeRozdział z książkipl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał Wendland - Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji.pdf897.48 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.