Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2865
Title: Pytanie o podstawy metodologiczne filozofii komunikacji i nauk o komunikowaniu
Authors: Wendland, Michał
Keywords: Nauka o komunikacji
Komunikacja
Komunikologia
Issue Date: 2008
Publisher: Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji
Abstract: Pytanie o podstawy metodologiczne pada najczęściej wtedy, kiedy mamy do czynienia z dyscypliną nową lub dopiero powstającą albo kiedy dotychczas przyjmowane założenia nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. W przypadku pytania o metodologiczne podłoże filozofii i komunikacji, a tym bardziej dziedziny określanej tą, być może mało rozpowszechnioną nazwą – komunikologia1 – sprawa jest o tyle skomplikowana, że najpierw konieczne jest ustalenie, czym w ogóle miałaby być owa filozofii a komunikacji. A tym bardziej komunikologia. W jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z określeniami raczej słabo zakorzenionymi w humanistyce, tym niemniej tematyka, na której koncentruje się filozofii a komunikacji czy nauki o komunikowaniu z pewnością nowa nie jest. Zatem zanim możliwe będzie udzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi na pytanie o ich metodologiczne podstawy, należy wcześniej określić w miarę dokładnie, czym są i czego dotyczą te dwie dziedziny.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2865
ISBN: 978-83-925596-1-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał Wendland - Pytanie o podstawy metodologiczne filozofii komunikacji i nauk o komunikowaniu.pdf140.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.