Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2882
Title: Teologia polityczna - zarys problemu
Authors: Secler, Bartłomiej
Keywords: Teologia polityczna
Political theology
Political thinking
Katolicyzm
Dyskurs publiczny
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Na obrzeżach polityki, pod red. Marcelego Kosmana, cz. VIII, Poznań 2010, s. 91-98
Abstract: Pojęcie "teologia polityczna" było i jest przyczyną wielu kontrowersji i nieporozumień. Kluczowa dla rozważań o teologii politycznej jest próba odpowiedzi na pytanie o jej definicję, istotę oraz dziedzinę lub dziedziny, w ramach których jest ona rozwijana. Artykuł powstał w oparciu o wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Obrzeża polityki" zorganizowanej w 2009 roku przez Zakład Kultury Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W artykule autor zwraca przede wszystkim uwagę na genezę teologii politycznej, sposoby jej definiowania oraz konteksty, w ramach których występuje to pojęcie - w szczególności z zakresu nauk społecznych - w tym politologii.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2882
ISBN: 978-83-60677-91-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teologia polityczna_Secler.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.