Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2959
Title: Czeskie związki frazeologiczne z zapożyczeniami z zakresu mody i kosmetyki
Other Titles: Check idioms containing fashion and cosmetology loanwords
Authors: KORBUT, Joanna
Keywords: Język czeski
Czech language
Kosmetologia
Cosmetology
Frazeologia
Phraseology
Idiomatyka
Idioms
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 1, s. 39–66.
Abstract: W swoim artykule autorka analizuje polskie i czeskie związki frazeologiczne z zakresu mody i kosmetyki, które w ponad 80% analizowanych frazemów posiadają takie same znaczenie lub wykazują duże podobieństwo (211 czeskich związków frazeologicznych i wskazała ich ekwiwalenty w polszczyźnie). Pojawiają się też związki homonimiczne. Polska i czeska frazeologia charakteryzuje się licznymi zbieżnościami, podobnym sposobem obrazowania otaczającej rzeczywistości. Owe podobieństwa wskazują na bliskie pokrewieństwo i wspólne pochodzenie obu języków. Frazeologia czeska znajduje się pod silnym oddziaływaniem niemieckich schematów frazeologicznych. Wpływ ten przejawia się przede wszystkim w kalkach językowych i w dość częstym naśladowaniu niemieckich zwrotów i wyrażeń.
The author describes the development of teaching Czech for foreigners from 1989 to present. She depicts the main milestones of development – the reflection of the Common European Framework of Reference for Languages, reference level descriptions for Czech as a foreign language, etc. In order to present the situation of Czech as a foreign language in the Czech Republic she also describes the two concepts of teaching Czech for foreigners – one reflecting and the other not reflecting the prerequisites of the learner.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2959
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korbut.pdf151.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.