Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2959
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKORBUT, Joanna-
dc.date.accessioned2012-08-07T11:52:38Z-
dc.date.available2012-08-07T11:52:38Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationBohemistyka X, 2010, nr 1, s. 39–66.pl_PL
dc.identifier.issn1642–9893-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2959-
dc.description.abstractW swoim artykule autorka analizuje polskie i czeskie związki frazeologiczne z zakresu mody i kosmetyki, które w ponad 80% analizowanych frazemów posiadają takie same znaczenie lub wykazują duże podobieństwo (211 czeskich związków frazeologicznych i wskazała ich ekwiwalenty w polszczyźnie). Pojawiają się też związki homonimiczne. Polska i czeska frazeologia charakteryzuje się licznymi zbieżnościami, podobnym sposobem obrazowania otaczającej rzeczywistości. Owe podobieństwa wskazują na bliskie pokrewieństwo i wspólne pochodzenie obu języków. Frazeologia czeska znajduje się pod silnym oddziaływaniem niemieckich schematów frazeologicznych. Wpływ ten przejawia się przede wszystkim w kalkach językowych i w dość częstym naśladowaniu niemieckich zwrotów i wyrażeń.pl_PL
dc.description.abstractThe author describes the development of teaching Czech for foreigners from 1989 to present. She depicts the main milestones of development – the reflection of the Common European Framework of Reference for Languages, reference level descriptions for Czech as a foreign language, etc. In order to present the situation of Czech as a foreign language in the Czech Republic she also describes the two concepts of teaching Czech for foreigners – one reflecting and the other not reflecting the prerequisites of the learner.pl_PL
dc.publisherKomisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PROpl_PL
dc.subjectJęzyk czeskipl_PL
dc.subjectCzech languagepl_PL
dc.subjectKosmetologiapl_PL
dc.subjectCosmetologypl_PL
dc.subjectFrazeologiapl_PL
dc.subjectPhraseologypl_PL
dc.subjectIdiomatykapl_PL
dc.subjectIdiomspl_PL
dc.titleCzeskie związki frazeologiczne z zapożyczeniami z zakresu mody i kosmetykipl_PL
dc.title.alternativeCheck idioms containing fashion and cosmetology loanwordspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korbut.pdf151.5 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.