Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2960
Title: Qumran and Jericho pottery: a petrographic and chemical provenance study
Authors: Michniewicz, Jacek
Keywords: eramika starożytna
Qumran
Jerycho
Morze Martwe
petroarcheologia
archeometria
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Michniewicz Jacek: Qumran and Jericho pottery : a petrographic and chemical provenance study. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.
Series/Report no.: Seria Geologia nr 20;
Abstract: Książka zawiera monograficzne opracowanie petrograficzno-geochemiczne starożytnej ceramiki pochodzącej ze stanowisk Qumran i Jerycho w basenie Morza Martwego. Jest to interesujące studium z dziedziny interdyscyplinarnej nauki zwanej archeometrią lub petroarcheologią, poświęcone ważnym i powszechnie znanym na całym świecie stanowiskom archeologicznym. Autora cechuje nowoczesne podejście do podejmowanego tematu badawczego, rzetelny warsztat metodyczny, staranne opracowanie, wnikliwa interpretacja i dyskusja wyników.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2960
ISBN: ISBN 978-83-232-2002-2
ISSN: ISSN 0239-7560
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michniewicz.pdftekst główny83.21 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.