Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2965
Title: Postmoderní rysy v české „umělecké”próze 90. let 20. století (na příkladu analýzy díla Jiřího Kratochvíla Medvědí román
Other Titles: The postmodern features of Czech “artistic” prose writing of the 1920s (on the basis of Medvědí román by Jiri Kratochvíl)
Authors: JAKOVLEVA, Irina
Keywords: Česká literatura
Czech literature
Próza
Prose
Postmoderní poetika
Postmodern poetics
Jiří Kratochvil
Jiri Kratochvil
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 2, s. 85–92.
Abstract: Autorka se zabývá analýzou umělecké struktury Medvědího románu Jiřího Kratochvíla, který dává přednost složité filozoficko-fantastické stavbě námětu, ve kterém se v jedné rovině s realistickým zobrazením života vyskytují i fantasmagorické prvky a obrazy. Toto spolu se zřetelnou stylistickou originalitou díla Jiřího Kratochvíla svědčí o vysoké estetické úrovni díla Medvědí román a umožňuje ji zařadit ho mezi „elitní” literaturu. Umělecká specifičnost děl J. Kratochvíla představuje nerozdělitelné spojení mravně-filozofické problematiky s principy poetiky postmodernismu, což sbližuje jeho tvorbu s díly předních evropských představitelů postmodernistické prózy jako jsou – J. Fowles, U. Eco, A. Bárta, M. Paviča.
The author makes reference to migrant literature, available in the Czech Republic only after 1989. This literature remained under a strong influence of American philosophy and postmodern poetics, which the writers wanted to adapt to the native artistic, historical and literary processes. As a result there emerged the so called mass literature, whose main aim was, on the one hand, the fun the “average” reader could have (for instance the works of Z. Frýdová M. Nezval, B. Nesvadbová, P. Frýbort), but on the other hand, reaching intellectuals who had their own opinions concerning literary aesthetics (works such as Sedmikostelí by M. Urban or Podobojí by D. Hodrová). Simultaneously with the migrant literature there emerged works of art which could be placed between popular literature of comic character and high, grandeur literature (novels such as Výchova dívek v Čechach by M. Vievegh or Babičky by P. Šabach), addressed to readers with particular erudition. The problem is discussed in the article on the basis of Medvědí román by Jiří Kratochvíl).
URI: http://hdl.handle.net/10593/2965
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakovleva.pdf122.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.