Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2967
Title: Staročeské legendy a jejich místo mezi rétorickými styly – prostředky jednotlivých stylů a jejich funkce
Other Titles: The old-Czech legends and their place in rhetorical styles – the means of particular styles and their functions
Authors: ZAJÍCKOVÁ, Vendula
Keywords: Česká literatura
Czech literature
Staré české legendy
Old Czech legend
Rétorický styl
Rhetoric style
Jazykové funkce
Language function
Česká slovní zásoba
Czech lexicon
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 2, s. 121-132.
Abstract: Autorka si klade otázku, jak začlenit staročeskou hagiografickou tvorbu do soudobé rétorické praxe. Ačkoli legenda, ve středoevropské literární vědě dosud označovaná jako žánr, náležela po celý středověk k nejčastějšímu literárnímu projevu, dosud nebyla reflektována z hlediska rétorických stylů. Samotné středověké rétoriky se hagiografií zabývají jen výjimečně, přesto ale začlenění legendy mezi rétorické styly může napomoci k lepšímu pochopení tohoto výrazného aspektu středověké literatury vůbec. Ve své studii autorka poukazuje na problematiku legendistiky staročeské, a to v době jejího vrcholného rozkvětu, tedy 2. poloviny 14. stol. V příkladech se věnuje dvěma nejvýznamnějším staročeským hagiografickým památkám – Životu svaté Kateřiny a Passionálu.
In her article the author poses the question of how to include the Old-Czech hagiographic works in the traditional rhetorical genres. It is true that in literary genealogy the legend belongs to the Medieval prose writing, but it has not yet been discussed within the frames of rhetorical style. Also, in the Medieval rhetorical texts there are some mentions about Medieval hagiography. In this case, the recognition of the specific language of the legend as a rhetorical style may be assumed as the starting point for the description of the whole Old-Czech literature. Hence, the author of the article presents the condition of the Medieval legend of the second half of the 14th century, with particular emphasis put on two works: Život svatej Kateriny and Passionál.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2967
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajickova.pdf130.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.