Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2968
Title: Předmluva a doslov jako párové peritexty knihy
Other Titles: The preface and the ending as even elements (peritexts) of a literary work of art
Authors: MÜLLEROVÁ, Lenka
Keywords: Český jazyk
Czech literature
Genealogie
Genealogy
Literární dílo
Literary work
Předmluva
Preface
Doslov
Ending
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 2, s. 133-152.
Abstract: Předmluva a doslov (někdy uváděné jako prolog a epilog) obklopují bezprostředně autorský text z obou stran a vyskytují se buď samostatně nebo ve dvojici. Patří k nejstabilnějším znakům rámce literárního díla. Jejich cílem je potenciálnímu čtenáři vysvětlit, proč by měl knihu číst, poskytnout mu návod k recepci, objasnit genezi díla či kontext knihy atp. Studie se dále zabývá typologiemi D. Hodrové a G. Genetta a sleduje existenci obou párových peritextů v české knižní produkci 90. let dvacátého století. Příspěvek si všímá nejen typických rysů obou peritextů, ale snaží se postihnout i komunikační tendence českých nakladatelství v uvedeném období.
The author focuses on two elements which comprise the frame of a literary work of art: the preface and the ending, sometimes called the prologue and epilogue. They belong to the unstable elements of a work of art, mainly because sometimes the authors include only one of them. The function of a preface is to explain the reader why he or she should read the work, which is noticeable in all the arguments included (i.e. the work of a very talented artist, interesting topic, unique analysis of a problem etc.). There are also elements explaining the genesis of the work or its context, sometimes clues how to understand the work of art. In the ending the author or the publisher of a literary work of art provides further information, whose aim is to influence the way of its interpretation. The ending may also contain information about the author (his or her life and other works), indicating the context of the work’s origin. The author warns us that the preface and the ending ought not to be mistaken with academic commentary, which is a part of the academic addition to the work of art.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2968
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mullerova.pdf170.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.