Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2995
Title: Tvar Máchových Cikánů
Other Titles: The form of the Gypsies by Mácha
Authors: VŠETIČKA, František
Keywords: Česká literatura
Czech literature
Romantismus
Romaticism
Poezie
Poetry
Morfologie díla
Morphology of the works
Kompozice
Composition
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 4, s. 291–300.
Abstract: Máchovi Cikáni mají v české literární historii výjimečné postavení, Jsou totiž Máchovou prózou, jíž byla doposud věnována přílišná pozornost, protože román jako celek vyšel poprvé 21 let po autorově smrti (roku 1857) a že se nezachoval jeho autograf. Následkem toho se stalo, že téměř všechna literatura o Cikánech má ponejvíce textologický charakter a řeší otázky jejich autorství. Této problematice se věnuje autor ve svém příspěvku. Oldřich Králík, který ještě na počátku padesátých let považoval Karla Sabinu za pouhého upravovatele Máchových Cikánů, jej v šedesátých letech označil za jejich autora. Pavel Vašák pak v polemice s Králíkem ve dvou knižních publikacích dokázal, že tvůrcem Cikánů je zcela nepochybně Karel Hynek Mácha. Autor také považuje, že Máchovi Cikáni jsou próza romantického vidění a cítění českého básníka, a podrobně analyzuje morfologickou strukturu díla. Pak srovnává Cikánů s dílem německého romantika Clemensa Brentano, z jehož hry Založení Prahy si Mácha zaznamenal ve svém Zápisníku tři citáty a později si vypsal rozsáhlou pasáž z referátu Heinricha Steffense o Brentanově knize Hořké utrpení Pána našeho Ježíše Krista.
The following components participate in the composition structure od Mácha’s novel: protagonist title, motto (from Polish poets), significant day (Jewish Sabbath), anagnorisis, the background of nature (storm), auxiliary character, auxiliary prop (letters), miles gloriosus and situational framework. A thematic, semantic and compositional axis is created by a stone, around which the crucial actions of the novel take place. At the end of the study K. H. Mácha is compared to his German contemporary Clemens Brentano.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2995
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vseticka.pdf106.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.