Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3010
Title: Stan badań wpływów języka czeskiego na dialekt śląski
Other Titles: State of studies on influence of Czech language on Silesian dialect
Authors: Mickiewicz, Aneta
Keywords: język czeski
Czech language
dialekt śląski
Silesian dialect
zapożyczenia
borrowings
interferencja
interference
bohemizmy
bohemisms
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 1, s. 46–52.
Abstract: Autorka artykułu przedstawia literaturę przedmiotową, związaną z wpływem języka czeskiego na język polski. Podkreśla potrzebę prowadzenia badań wpływu języka czeskiego na gwarę śląską. Oprócz wielu germanizmów w dialekcie śląskim znajdujemy dużą grupę bohemizmów. Znaczącą publikacją, która pomaga w tego typu badaniach, jest Słownik gwar śląskich, od 2000 roku opracowywany w Instytucie Śląskim w Opolu przez zespół pod redakcję Bogusława Wyderka. Do tej pory ukazało się 11 tomów.
Authoress of the article presents a literature related to the influence of Czech language on Polish language. She emphasizes need of carrying on with studies of influence of Czech language on Silesian dialect. Significant publication, which helps in those researches, is Słownik gwar śląskich. It is being published in Opole under the editorial of Bogusław Wyderka since 2000.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3010
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mickiewicz.pdf99.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.