Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3012
Title: Zapomniane bohemika w literaturze polskiej
Other Titles: Forgotten ‘bohemica’ in the polish literature
Authors: DUDKOWSKA, Marta
Keywords: Literatura czeska
Czech literature
Literatura polska
Polish literature
Proza
Prose
Bohemica
Bohemica
Fikcja literacka
Literary fiction
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 2, s. 123–132.
Abstract: Autorka prezentuje dwa utwory literatury polskiej, która dotyczy spraw czeskich. Pierwszy z nich to cykl poetycki J. Harasymowicza pt. Praskie medytacje, w których poeta jest zachwycony czeską stolicą, jej historią i kulturą, znakami świętych i Matką Boską. Drugi utwór to opowiadanie M. Brandys zatytułowane Twardy człowiek, które dotyczy historycznego wydarzenia: spotkanie z przywódcami obu krajów, W. Gomułki i A. Dubčeka, co jest wprawdzie tylko fikcją literacką. Ważnym elementem tego utworu jest to, że M. Brandys przedstawił dogłębne portrety psychologiczne obu polityków.
Authoress presents two compositions of Polish literature, which concerns Czech matters. First of them is a poetic cycle of J. Harasymowicz entitled Praskie medytacje, in which poet is delighted by a Czech capital, its story and culture, characters of saints and Our Lady. Second one is a short story of M. Brandys entitled Twardy człowiek, which concerns historical event: the meeting of leaders of both countries, W. Gomułka and A. Dubček. It is only literary fiction, and M. Brandys presents psychological portraits of both politicians.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3012
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dudkowska.pdf96.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.