Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3018
Title: Tvarosloví Žertu
Other Titles: Morphology of the „Joke”
Authors: VŠETIČKA, František
Keywords: Česká literatura
Czech literature
Próza
Prose
Narativní literatura
Narrative literature
Kompozice
Composition structure
Morfologie literárního díla
Morphology of a literary work
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 2, s. 85–96.
Abstract: Všechny druhy Kunderových paradoxů jsou bezprostředně spjaty se všemi závažnými dějovými rovinami a se všemi hlavními postavami. Rozmanitost autorových postupů je přitom dána zejména složitostí děje, větším počtem vypravěčských subjektů a několika časovými rovinami. Kunderovy postupy jsou ovšem nejenom rozličné, ale především dovedně a funkčně vedené. Konečný výsledek je toho víc než přesvědčivým dokladem. Některé významné události se dějí zároveň, souběžně. Kunderovým slovníkem je Žert románem žertů, absurdních, absurdizujících, krutých a nemilosrdných. Před Kunderou v takové míře a intenzitě použil v české literatuře paradoxního principu pouze K. M. Čapek-Chod, zejména v Turbíně. V Žertu i v Turbíně dochází k tomu, že záměry jejich hrdinů se jim často vymknou z rukou a obrátí se vůči nim samým.
The Joke by Milan Kundera is divided into seven parts; the first six parts are narrated as a monologue, whereas the last part is narrated by three persons. The structure of the novel also includes a paradox principle with four types of paradox. The said constructional means are complemented with synchronous moments.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3018
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vseticka.pdf96.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.