Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3019
Title: Wkład Vladislava Vančury w rozwój czeskiej kinematografii
Other Titles: Contribution of Vladislav Vančura in the development of Czech cinematography
Authors: WALCZAK, Małgorzata
Keywords: Literatura czeska
Czech literature
Czeska kinematografia
Czech cinematography
Proza
Prose
Nowela
Novelette
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 2, s. 133–140.
Abstract: Autorka opisuje znaczenie Vladislav Vančura dla rozwoju kinematografii czeskiej, która została uznana przez niego za nową sztukę. Przedstawia ona wypowiedzi pisarza na temat filmu i kina zawartego w zbiorze pt. Řád nové tvorby. Autorka podkreśla nowość w podejściu do kinematografii, która opiera się głównie na artystycznym eksperymencie. Wskazuje na fakt, że w opinii pisarza, film jest utworzony przez wielu specjalistów. Vančura bowiem postulował wprowadzenie szkolnictwa filmowego, co koresponduje z jego wielokrotnie prezentowanym poglądem, że twórczość filmowa powinna być dyscypliną, na którą będzie się składała praca wielu ludzi: od reżyserów, scenarzystów, autorów i wszystkich tych, którzy tworzą film, po krytyków i teoretyków.
Authoress describes the meaning of Vladislav Vančura for the development of Czech cinematography, which was considered as a new art by him. She presents writer’s utterance about film and cinema contained in composition entitled Řád nové tvorby. Authoress emphasizes its novelty in approach to the cinematography, which is mainly based on an artistic experiment. She points on a fact that in the opinion of writer, film art is formed by many specialists like director, screenwriter, actor, literary critic, etc.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3019
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walczak.pdf87.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.