Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3020
Title: Jak je „udělána” Čepova Polní tráva z hlediska zobrazení literární krajiny a prostoru
Other Titles: How is “Polní traáva” of J. Čep »made« from the view of an literary scenery and space?
Authors: ZMĚLÍK, Richard
Keywords: Česká literatura
Czech literature
Konstrukce literárního prostoru
Construction of literary space
Literární krajina
Literary scenery
Literární dílo
Literary work
Kompozice
Composition structure
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 2, s. 97–112.
Abstract: Krajina u Jana Čepa tvoří jedno z dominantních témat. Autorovým úkolem není zhodnocení funkce tohoto toposu v celku Čepovy tvorby, která, jak je známo, osciluje mezi literární tvorbou a esejistikou, ale záběr, jenž si klade otázku po povaze literárního obrazu krajiny v konkrétním textu. Pro tyto účely si autor zvolil prózu Polní tráva. A proto analýza Čepovy povídky Polní tráva je účelově zaměřena k problematice literární krajiny a obecně k prostoru ve fikčním světě a k odkrytí některých základních mechanismů textové výstavby, které se podílí na výrazné evokační síle krajinných a prostorových aspektů povídky. V prvé řadě má zde důležitou funkci rytmus prózy, který chápeme jako komplexní jev, dominantní strukturující princip výstavby textu. Jeho dílčími složkami je nejen rovina jazyková, syntaktická, motivická, tematická, ale současně např. plán kompoziční či narativní v podobě přechodu mezi hledisky vypravěče.
Author describes a way of construction of literary space in the short story of J. Čep entitled Polní tráva. He emphasizes meaning of prose rhythm described by a writer. Rhythm is the most important component of construction, not only stylistic, but above all of structural and semantic construction of described text. Author is especially looking at scenery, which is a dominating topic of J. Čep’s short story.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3020
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zmelik.pdf138.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.