Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/306
Title: Entwicklung der interkulturellen Kompetenz anhand von Werbetexten. Studie zum projektorientierten Fremdsprachenunterricht im universitären Bereich
Other Titles: Development of intercultural competence by working with advertising texts. A study of project-orientated foreign language classes at the university
Rozwijanie kompetencji interkulturowej za pomocą tekstów reklamowych. Studium projektowych zajęć obcojęzycznych w praktyce uniwersyteckiej
Authors: Gorąca, Gabriela
Advisor: Skowronek, Barbara. Promotor
Keywords: Interkulturelle Kompetenz
intercultural competence
Medienkompetenz
medial competence
intersemiotic competence
Intersemiotische Kompetenz
Werbetexte
advertising texts
projekt
project
kompetencja interkulturowa
kompetencja medialna
kompetencja intersemiotyczna
teksty reklamowe
Issue Date: 23-Apr-2010
Abstract: Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist gewesen, Richtlinien für die Entwicklung der interkulturellen Kompetenz anhand von Werbetexten zu erstellen und zu überprüfen, ob die Studierenden der Angewandten Linguistik mit den genannten Gebrauchstexten sowie Projektarbeit im bisherigen FSU bereits konfrontiert worden sind. Die Werbetexte eignen sich hervorragend als Lernmaterialien, da sie nicht nur interessante sprachliche Besonderheiten, sondern auch intertextuelle Anleihen, Elemente verschiedener Sprachvarietäten sowie der Fachsprache enthalten. Darüber hinaus ist Werbung eine spezifische Kommunikationsart, die medial erfolgt und sowohl aus verbalen als auch nonverbalen Mitteln besteht, wobei alle gemeinsam den Sinn des Kommunikates bilden. Da Reklametexte so komplex betrachtet werden, muss auch interkulturelle Kompetenz neu, zeitgemäß verstanden werden und zwar als Zusammensetzung aus medialer und intersemiotischer Kompetenz. Die Vorgehensweise mit Werbetexten im FSU sollte gemäß den konstruktivistischen Theorien und in der Projektarbeit entwickelt werden, wenn die Entfaltung der interkulturellen Kompetenz mit Erfolg abgeschlossen werden soll.
From a linguistic perspective ads are language phenomena, as they include a wide range of rhetorical figures, intertextual borrowings, elements of other language varieties or of technical jargon. Moreover advertisement is a specific type of communication consisting not only of verbal, but also of nonverbal, musical and visual components. What is more, advertising texts involve cultural elements of the land, where they are aired and widespread. That is why they should be taken into consideration in teaching foreign languages. When it comes to the glottodidactical practice with students of Applied Linguistics,working on advertising texts should be realized in a project. This approach is effective and suitable for creative, interdisciplinary and intercultural classes. Intercultural competence should be treated as a constellation of intersemiotic and medial competence. Additionally, using advertising texts in foreign language classes makes a major contribution to broaden the student’s vocabulary and to give them an overview on advertising structures.
Reklama jest dzisiaj wszechobecna i przyjmuje przeróżne formy, począwszy od reklamy telewizyjnej oraz prasowej, poprzez reklamę zewnętrzną, kończąc na reklamie internetowej. Warto zatem wziąć pod uwagę wykorzystanie tekstów reklamowych na zajęciach języka obcego, tym bardziej, że zawierają one nie tylko elementy różnych odmian językowych, zapożyczenia intertekstualne, terminy specjalistyczne, szerokie spektrum figur retorycznych, lecz także ciekawe elementy niejęzykowe wzmacniające przekaz słowny. Ponadto celem nauczania języka obcego jest rozwijanie kompetencji interkulturowej, a teksty reklamowe zawierają również elementy kultury charakterystyczne dla danego kręgu kulturowego.Teksty reklamowe są jednak wykorzystywane w praktyce nauczania języków obcych rzadko i jednostronnie, tzn. praca z nimi ogranicza się do analizy ogłoszeń prasowych. Warto zwrócić uwagę także na teksty audio i audio-wizualne, aby zaznajomić studentów z formami bardziej złożonymi, wymagającymi od odbiorcy rozumienia korelacji tekstu z obrazem i dźwiękiem w ujęciu interkulturowym oraz rozważyć zalety pracy projektowej, która przy omawianiu i tworzeniu tekstów reklamowych jest skuteczną i wskazaną formą pracy. Celem niniejszej pracy było wykazanie, że za pomocą tekstów reklamowych można efektywnie rozwijać kompetencję interkulturową w pracy projektowej na zajęciach języka obcego.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Lingwistyki Stosowanej
URI: http://hdl.handle.net/10593/306
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabriela Gorąca.Entwicklung der interkulturellen Kompetenz anhand von Werbetexten.pdf
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.