Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/308
Title: Społeczna rola uczonego a rola tajnego współpracownika organów bezpieczeństwa państwa. O wpływie posttotalitarnego dziedzictwa
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Tajna policja
Totalitaryzm
Stanisław Ossowski
Naukoznawstwo
Issue Date: 2009
Publisher: Księgarnia Akademicka
Citation: „Politeja. Pismo Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2009, nr 1(11), s. 63-74
Abstract: W artykule wykorzystywane są dystynkcje wprowadzone przez Stanisława Ossowskiego, który wyróżnił dwie postawy w nauce: utylitarną i nie-utylitarną oraz dwa typy porządku społecznego: monocentryczny i policentryczny. W porządku policentrycznym istnieje pluralizm postaw naukowych, zaś w porządku monocentrycznym przeważa postawa utylitarna. Postawa ta jest formą podporządkowania nauki przez władzę polityczną ponieważ jedynie ona definiuje dobro publiczne. Ossowski charakteryzując różne formy politycznej dominacji w porządku monocentrycznym pomija inwigilację społeczeństwa poprzez tajną policję polityczną. Ten wymiar politycznej dominacji analizowany jest w drugiej części artykułu. Generalnie rzecz biorąc policyjna kontrola społeczeństwa wzmacnia polityczną dominację władzy. Jednakże w odniesieniu do społeczności naukowej ta forma kontroli politycznej nie tylko podkopuje jej autonomię ale prowadzi do moralnej deprawacji uczonych którzy nie mogą efektywnie pełnić jednocześnie dwóch roli społecznych: tajnego współpracownika policji politycznej i autorytetu w nauce.
URI: http://hdl.handle.net/10593/308
ISSN: 1733-6716
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
brzechczyn_Politeja.pdf392.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.