Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3146
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWOŹNIAK, Paulina-
dc.date.accessioned2012-08-16T07:10:11Z-
dc.date.available2012-08-16T07:10:11Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 279–298.pl_PL
dc.identifier.issn1642–9893-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3146-
dc.description.abstractArtykuł porusza problematykę funkcji nazw własnych w tekście literackim. Przedmiotem badania jest zbiór bajek Jana Wericha pt. Fimfárum. Na bogatym materiale ezgemplifikacyjnym zostało omówionych siedem funkcji nazw własnych: lokalizacyjna w przestrzeni (toponimy, choronimy, urbonimy, ergonimy), lokalizacyjna w czasie (choronimy, mitonimy, nazwy wydarzeń historycznych, nazwy mieszkańców państw), socjologiczna (imiona i ich ekwiwalenty, nazwiska, nazwy mieszkańców państw, etnonimy, faleronimy), treściowa (imiona i ich ekwiwalenty, nazwiska, przezwiska, ojkonimy, mitonimy, ideonimy), ekspresywna (neologizmy w nazwach pojedynczych egzemplarzy i roślin), informacyjna (ergonimy, porejonimy, mitonimy, heortonimy, nazwy napojów), aluzyjna (heortonimy, motionimy, chrematonimy).pl_PL
dc.description.abstractThe article raises the issue of the function of proper names in the literary text. The subject of the research is a collection of Jan Werich’s fairy tales entitled Fimfárum. On the basis of rich exemplification material there were discussed seven functions of proper names: location in space (toponyms, choronyms, urbonyms, ergonyms), location in time (choronyms, metonyms, names of historical events, names of inhabitants of countries), sociological function (first names and their equivalents, surnames, names of inhabitants of countries, ethnonyms, faleronyms), content function (first names and their equivalents, surnames, nicknames, oiconyms, metonyms, ideonyms), expressive function (neologisms in names of single specimens of plants), informative function (ergonyms, porejonyms, metonyms, heortonyms, names of drinks), allusive function (heortonyms, motionyms, chrematonyms).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PROpl_PL
dc.subjectJęzyk czeskipl_PL
dc.subjectCzech languagepl_PL
dc.subjectDzieło literackiepl_PL
dc.subjectLiterary workpl_PL
dc.subjectPrzekładpl_PL
dc.subjectTranslationpl_PL
dc.subjectOnomastykapl_PL
dc.subjectOnomasticpl_PL
dc.subjectNazwy własnepl_PL
dc.subjectProper namespl_PL
dc.titleFunkcje nazw własnych w Fimfárum Jana Werichapl_PL
dc.title.alternativeFunction of proper names in the Fimfárum by Jan Werichpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paulina Woźniak.pdf152.15 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.