Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3824
Title: RzeczPiSpolita POlska. Geografia wyborcza Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2010
Other Titles: The Electoral Geography of PO and PiS from 2005 to 2010
Authors: Skobrtal, Marcin
Keywords: wybory
geografia wyborcza
partia
pis
po
wybory
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011, s. 61-79.
Abstract: The competition between Civic Platform (PO) and Law and Justice (PiS) in recent 5 years has led to the reflection about the territorial aspect of these divisions. Particulary interesting is the distribution of votes. A few tendentions like presence of historical divisions can be observed. The aim of this paper is to analyse these divisions and the main factors of their occurance.
Rywalizacja, jaka ma miejsce w ostatnich 5 latach między PO a PiS, skłania do refleksji na temat terytorialnego aspektu tych podziałów. Szczególnie interesujący jest tu rozkład głosów w poszczególnych regionach, w którym obserwuje się ciekawe tendencje, m. in. obecność historycznych podziałów. Celem niniejszego artykułu jest analiza tych podziałów i próba określenia najważniejszych czynników je determinujących.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3824
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
skorbtal.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.