Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3833
Title: Hegemoniczna męskość i dywidenda patriarchatu. O społecznej teorii płci kulturowej Raewyn Connell
Other Titles: Hegemonic Masculinity and Patriarchal dividend. On Raewyn Connwell’s Social Theory of Gender
Authors: Skoczylas, Łukasz
Keywords: Raewyn Connell
patriarchat
gender
równouprawnienie
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011, s. 11-18.
Abstract: The article gives A brief introduction to the social theory of gender relations created by R. Connell. It discusses mainly the concept of hegemonic masculinity, showing its main features and present form. The article also underlines Connell’s understanding of cultural gender. Moreover, masculinity in different cultures and the sources of modern masculinity patterns are presented.
Artykuł przedstawia podstawowe założenia społecznej teorii płci kulturowej stworzonej przez australijskiego badacza Roberta Connella. Zawiera charakterystykę podstawowych pojęć tejże teorii, takich jak: męskość hegemoniczna, męskość współdziałająca, dywidenda patriarchatu, reżim płci kulturowej. W tekście omówiono również Connellowskie rozumienie płci kulturowej. Ponadto w artykule poruszone zostały następujące kwestie: funkcjonowanie kategorii męskości w różnych kulturach, adekwatność euroamerykańskich wzorów płci w badaniu innych kultur, źródła współczesnych wzorów męskości, relacje podmiotowości jednostki ludzkiej i struktur społecznych w teorii Connella.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3833
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
skoczylas.pdf906.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.