Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4028
Title: Specjaliści od kultury ludowej?
Authors: Brzezińska, Anna Weronika
Keywords: Kultura ludowa
Tradycja
Folklor
Muzealnictwo
Cepelia
Etnografia
Sztuka ludowa
Ludowość
Etnodizajn
Ludoznawtstwo
Issue Date: 2009
Publisher: Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki
Citation: Nauka nr 3, 2009, s. 155-172
Abstract: W każdej dyscyplinie naukowej wyróżnić można tzw. „trudne” pojęcia. Często stanowią one ważna część dorobku wielu pokoleń uczonych, a jednocześnie funkcjonują w potocznym obiegu językowym. Dla etnologii takim pojęciem jest „kultura ludowa”. Jej potoczne rozumienie odnosi się do wyidealizowanych obrazów przedstawiających sceny z życia polskiej wsi. Dla specjalistów jest to termin bardzo pojemny, wielopłaszczyznowy i uwikłany w kontekst historyczny. Jednak na pograniczu nauki i potocznego definiowania zjawisk istnieje płaszczyzna kontaktu i kreacji, związana z działaniami podejmowanymi przez pracowników instytucji kultury. Odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie stają często przed dylematem, w jaki sposób upowszechniać wiedzę dot. kultury ludowej. Z jednej strony są świadomi atrakcyjności przedstawianych tematów oraz możliwości edukacyjnych walorów (pokazy rzemiosł, warsztaty rzemieślnicze), z drugiej maja świadomość pewnej sztuczności i powoływania do życia treści, które juz dawno uległy dezaktualizacji. Dylematy te związane są także z kwestią kształcenia etnologów w zakresie poznania kultur regionalnych, jako potencjalnych „specjalistów” od kultury ludowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4028
ISSN: 1231-8515
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N309-9-Brzeziska-low.pdf435.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.