Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4137
Title: Historický román Františka Neužila
Other Titles: The Historical Novel of František Neužil
Authors: Všetička, František
Keywords: Česká literatura
Czech literature
Historický román
Histiorical novel
Tektonické postupy
Tectonic processes
Mytologizace
Mythologization
Issue Date: 8-Jan-2013
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Abstract: František Neužil napsal svůj román Královna Alžběta Richenza (Královna Eliška Rejčka, 1968) na zádladě kontrastu (kontrastního úvodu) a využil snu, figurálních pár, sakrální a mitologizačních znáků jako základních prostředků. V románu se objevují také paradoxní scény a dopisy jako ověřovací prostředky.
František Neužil built his novel The Queen Elisabeth Richenza (Královna Eliška Rejčka, 1968) by means of contrastive introduction, dream scenes, figural pairs, sacral days, mythicized characters, postillon d’amour, storyline cut, paradoxical scene and epistolary form.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4137
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vseticka.pdf108.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.