Bohemistyka, 2012, nr 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Sudeckie linie życia. O »Grandhotelu« Jaroslava Rudiša
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2013-01-08) Kaczmarek, Michał
  Powieść Grandhotel to utwór czeskiego pisarza młodego pokolenia Jaroslava Rudiša. Portrety i losy bohaterów powieściowych zostały wpisane przez Rudiša w dwudziestowieczną historię Liberca i sudeckich okolic. Stworzenie postaci Fleisch- mana – głównego bohatera powieści, o skomplikowanej osobowości i tożsamości – posłużyło pisarzowi w próbie zdiagnozowania zbiorowego ducha współczesnych Czechów. Z powieściowego świata Grandhotelu wyłaniają się dwa zasadnicze wymiary: egzystencjalny z całą galerią indywidualności poszukujących swojego miejsca na ziemi, z ich pogmatwanymi „liniami życia” i osobistymi dramatami; oraz zbiorowy, historyczno-społeczno-kulturowy, wypełniony skomplikowanymi dwudziestowiecznymi losami i relacjami dwóch narodów zamieszkujących Sudety: czeskiego i niemieckiego. Dwudziestowieczny świat przedstawiony przez Rudiša nie napawa optymizmem, ale też nie jest pozbawiony humoru oraz ironicznego dystansu.
 • Item
  K interpretaci vybraných literárních děl Franza Kafky a Jeana-Paula Sartra
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2013-01-08) Zábranský, Lukáš
  Ve své stati se autor zaměřuje na problematiku konstrukce prostoru literárního díla a její diverzitu. Interpretuje a srovnává zejména motivy děl F. Kafky (Proměna, Proces) a J. P. Sartra (S vyloučením veřejnosti, Zeď), snaží se zachytit styčná místa a elementární rozdílnosti. Ve hře S vyloučením veřejnosti autor osvětluje nejen specifickou práci s prostorem, ale i s časovou dimenzí. Při interpretaci nezbytně odkazuje i na filozofické, psychologické a antropologické vztahy.
 • Item
  Historický román Františka Neužila
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2013-01-08) Všetička, František
  František Neužil napsal svůj román Královna Alžběta Richenza (Královna Eliška Rejčka, 1968) na zádladě kontrastu (kontrastního úvodu) a využil snu, figurálních pár, sakrální a mitologizačních znáků jako základních prostředků. V románu se objevují také paradoxní scény a dopisy jako ověřovací prostředky.
 • Item
  "Niewidzialne miasta" – Michal Ajvaz czyta Italo Calvino
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2013-01-07) Gawarecka, Anna
  Niewidzialne miasta Italo Calvino (1972) to proza fikcyjna, w której autor próbuje rozważyć istotne atrybuty nowoczesnej urbanizacji. Bohater, Marco Polo, w rozmowie z Kublai khan ukazuje kilka wyimaginowanych miast, które są uznawane za alegoryczne przykłady antropologicznych, semiotycznych, metafizycznych aspektów architektonicznych miasta jako zjawiska historycznego, filozoficznego i kulturowego. Calvino jednak podkreśla indywidualny charakter opisywanych miejsc. Powieść Michała Ajvaz zatytułowana 55 miast jest próbą nowej aranżacji miejscowego materii danej Calvino i wskazaniu uniwersalnego modelu miasta. Według niego główne cechy, które decydują o istocie urbanizacji, to pamięć i pragnienie. Pierwszy z nich określa przeszłość OD miasto, drugi tworzy swoją przyszłość.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego