Historický román Františka Neužila

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-01-08

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

The Historical Novel of František Neužil

Abstract

František Neužil napsal svůj román Královna Alžběta Richenza (Královna Eliška Rejčka, 1968) na zádladě kontrastu (kontrastního úvodu) a využil snu, figurálních pár, sakrální a mitologizačních znáků jako základních prostředků. V románu se objevují také paradoxní scény a dopisy jako ověřovací prostředky.
František Neužil built his novel The Queen Elisabeth Richenza (Královna Eliška Rejčka, 1968) by means of contrastive introduction, dream scenes, figural pairs, sacral days, mythicized characters, postillon d’amour, storyline cut, paradoxical scene and epistolary form.

Description

Sponsor

Keywords

Česká literatura, Czech literature, Historický román, Histiorical novel, Tektonické postupy, Tectonic processes, Mytologizace, Mythologization

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego