K interpretaci vybraných literárních děl Franza Kafky a Jeana-Paula Sartra

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-01-08

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Interpretation of Selected Works by Franz Kafka and Jean-Paul Sartre

Abstract

Ve své stati se autor zaměřuje na problematiku konstrukce prostoru literárního díla a její diverzitu. Interpretuje a srovnává zejména motivy děl F. Kafky (Proměna, Proces) a J. P. Sartra (S vyloučením veřejnosti, Zeď), snaží se zachytit styčná místa a elementární rozdílnosti. Ve hře S vyloučením veřejnosti autor osvětluje nejen specifickou práci s prostorem, ale i s časovou dimenzí. Při interpretaci nezbytně odkazuje i na filozofické, psychologické a antropologické vztahy.
In this essay the author focuses on the issue of space design in literary works and its diversity. The author interprets and compares particularly the motives found in the works of F. Kafka (Metamorphosis, The Trial) and J. P. Sartre (No Exit, The Wall) trying to capture the points of contact and fundamental differences. In the play No Exit the author explains not only the specific work with space, but also with the time dimension. During the interpretation the author essentially refers to the philosophical, psychological and anthropological relations.

Description

Sponsor

Keywords

Literární věda, Literary theory, Filozofie, Philosophy, Psychologie, Psychology, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego