Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4138
Title: K interpretaci vybraných literárních děl Franza Kafky a Jeana-Paula Sartra
Other Titles: Interpretation of Selected Works by Franz Kafka and Jean-Paul Sartre
Authors: Zábranský, Lukáš
Keywords: Literární věda
Literary theory
Filozofie
Philosophy
Psychologie
Psychology
Franz Kafka
Jean-Paul Sartre
Issue Date: 8-Jan-2013
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Abstract: Ve své stati se autor zaměřuje na problematiku konstrukce prostoru literárního díla a její diverzitu. Interpretuje a srovnává zejména motivy děl F. Kafky (Proměna, Proces) a J. P. Sartra (S vyloučením veřejnosti, Zeď), snaží se zachytit styčná místa a elementární rozdílnosti. Ve hře S vyloučením veřejnosti autor osvětluje nejen specifickou práci s prostorem, ale i s časovou dimenzí. Při interpretaci nezbytně odkazuje i na filozofické, psychologické a antropologické vztahy.
In this essay the author focuses on the issue of space design in literary works and its diversity. The author interprets and compares particularly the motives found in the works of F. Kafka (Metamorphosis, The Trial) and J. P. Sartre (No Exit, The Wall) trying to capture the points of contact and fundamental differences. In the play No Exit the author explains not only the specific work with space, but also with the time dimension. During the interpretation the author essentially refers to the philosophical, psychological and anthropological relations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4138
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabransky.pdf142.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.