Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4145
Title: The two swords: using the symbol of the battle of Grunwald (1410) in the 19th and 20th century Poland
Authors: Michalski, Maciej
Keywords: Mediewalizm
Tradycje średniowieczne
Bitwa pod Grunwaldem (1410)
Tradycje grunwaldzkie
Medievalism
Medieval traditions
Battle of Tannenberg (1410)
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Chronicon
Citation: Meetings with emotions. Human past between anthropology and history. (Historiography and society from the 10th to the 20th century), red. Przemysław Wiszewski, Wrocław 2008, s. 109-128.
Abstract: Artykuł omawia powstanie i rozwój tradycji bitwy pod Grunwaldem (1410) w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej Polsce. Szczególny nacisk został położony na analizę wątku przekazania królowi Władysławowi Jagielle dwóch mieczy. Analizowana jest zarówno tekstowa, jak i ikonograficzna obecność dwóch mieczy, które w drugiej połowie wieku XX stały się powszechnie rozpoznawanym znakiem, związanym z polsko-niemieckimi zmaganiami zbrojnymi.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4145
ISBN: 978-83-925181-2-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michalski - Two swords, Grunwald.pdf6.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons