Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4212
Title: Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny i koordynator ogólnopolskich programów badawczych
Authors: Kotlarska -Michalska, Anna
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16, s. 201-212
Description: Referat wygłoszony podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Poznaniu w ramach grupy ad hoc „Profesor Zbigniew Tyszka jako główny badacz rodziny w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4212
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_Anna_Kotlarska_Michalska_Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny_201-212.pdf356.71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.