Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii lubelskiej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Naukowe UAM
Title alternative
Abstract
Description
Referat wygłoszony podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Poznaniu w ramach grupy ad hoc „Profesor Zbigniew Tyszka jako główny badacz rodziny w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku”.
Sponsor
Keywords
Citation
Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16, s. 213-226
DOI
Alternative location
Creative Commons License