Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4215
Title: Refleksje Profesora Zbigniewa Tyszki nad człowiekiem i rodziną XXI wieku
Authors: Przybył, Iwona
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16, s. 245-249
Description: Referat wygłoszony podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Poznaniu w ramach grupy ad hoc „Profesor Zbigniew Tyszka jako główny badacz rodziny w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4215
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_Iwona_Przybyl_Refleksje profesora Zbigniewa Tyszki nad czlowiekiem_245-249.pdf150.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.