Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4226
Title: "Die wêreld se toomlose onderstebokeer-passie" — die boerehuis, arbeid en etniese mobilisasie in "Bywoners" (1919) van Jochem van Bruggen
Other Titles: "The world’s insatiable desire for inversion": the farmhouse, labour and ethnic mobilisation in "Bywoners" (1919) by Jochem van Bruggen
Authors: Koch, Jerzy
Keywords: Afrikaans literature
Plaasroman
Farm novel
South African Literature
Jochem van Brugen
Ethnic mobilisation
Issue Date: 2003
Publisher: University of the Free State - Universiteit van die Vrystaat
Citation: Acta Academica 2003 35(3): 1-25
Abstract: As brief as a novella, and published years before D F Malherbe’s "Die meulenaar" (1926) and C M van den Heever’s "Op die plaas" (1927) — generally cited as the first Afrikaans pastoral novels — "Bywoners" (1919) by Jochem van Bruggen nevertheless shares many of the characteristics of the pastoral novel. This article focuses on Van Bruggen’s portrayal of the milieu: the representation of the farmhouses of the time and the spatial situation of houses and other farm buildings. It demonstrates that both this portrayal and its socio-critical implications are firmly anchored in the narrative. The depiction of labour and ethnic mobilisation is also examined in this regard. In conclusion, it is argued that Van Bruggen’s socio-critical and hence didactic objective in writing "Bywoners" was to effect a change in the mentality of the impoverished Afrikaners of his day.
Description: "Bywoners" (1919) deur Jochem van Brugen toon heelparty tematiese kenmerke van die plaasroman, hoewel dit novelle-agtig kort is en ’n hele paar jaar vroeër verskyn het as D F Malherbe se "Die Meulenaar" (1926) en C M van den Heever se "Op die plaas" (1927) — twee werke wat in een asem genoem word as daar sprake is van die eerste Afrikaanse plaasromans. In die artikel word veral gekonsentreer op die ruimtebeelding in Bywoners: die manier waarop destydse boerewonings voorgestel is; die ruimtelike plasing van huise en opstalle; die verankering van hierdie uitbeelding asook die sosiaal-kritiese implikasies daarvan in die verhaalopset. Die uitbeelding van arbeid en etniese mobilisasie kry bykomend in hierdie verband aandag. As slotargument word aangevoer dat Van Bruggen se sosiaal-kritiese en gevolglik didaktiese oogmerke met "Bywoners" spesifiek gemik was op die verandering van die geestesgesteldheid van die verarmde Afrikaners van sy tyd.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4226
ISSN: 0587-2405
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J Koch — Die boerehuis arbeid en etniese mobilisasie in Bywoners_1919_van Jochem van Bruggen.pdf84.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.