Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/4380
Title: Francis Fukuyama, Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Przeł. Hanna Komorowska, Krzysztof Dorosz. Wyd. Bertelsman Media Sp. z o.o. Warszawa 2000. (Recenzja)
Authors: Kwaitkowski, Mariusz
Issue Date: 2001
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 2001, tom 13, s. 291-293
URI: http://hdl.handle.net/10593/4380
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 2001, tom 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_Recenzje_Mariusz_Kwiatkowski_291-293.pdf134.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.