Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4493
Title: Quebec French – the Struggle for National Identity
Authors: Bobowska-Nastarzewska, Patrycja
Keywords: Quebec French
linguistic human rights
język quebecki
Quebec
bilingualism
Issue Date: 2009
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4, s.9-20
Abstract: This paper addresses an issue of “linguistic human rights”. The author discusses the endeavours of the inhabitants of Quebec to gain independence as well as their struggle for their language and identity. First, the paper focuses on the process of gaining independence for the Quebecois on the historical and social planes. Then, the author introduces the notion of bilingualism in Canada and goes on to examine the Quebecois language. Specific linguistic examples are presented providing convincing evidence that the language used by the Quebecois constitutes an original variety of French. The final part of the paper examines the role of literature in the process of the development of the Quebecois national identity.
(Język quebecki – walka o tożsamość narodową). Autorka prezentuje dążenie mieszkańców Quebecu do niepodległości, któremu towarzyszy walka o tożsamość narodową i prawo do własnego języka. Na wstępie skupia się na procesie kształtowania się niepodległości Quebecczyków na płaszczyźnie historycznej i społecznej. Następnie rozpatruje zagadnienie bilingwizmu w Kanadzie i zajmuje się językiem quebeckim, podając konkretne przykłady językowe poświadczające istnienie oryginalnej odmiany języka francuskiego, którą posługują się Quebecczycy, oraz ilustrujące stosunek mieszkańców Quebecu do języka angielskiego. Autorka podkreśla również rolę literatury w procesie kształtowania się tożsamości narodowej Quebecczyków.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4493
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Bobowska.pdf436.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.