Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Językowe środki perswazji i manipulacji w informacjach prasowych na przykładzie Targów Budownictwa BUDMA 2008
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Zięba, Anna
  Celem publikacji jest analiza tekstów prasowych sporządzonych przez specjalistów ds. public relations pochodzących z kampanii promującej poznańskie targi budowlane BUDMA 2008. Teksty badane są pod względem występowania takich językowych środków perswazji i manipulacji, jak m.in.: operatory zmieniające hierarchię układu informacyjnego, operatory wzmocnienia funkcji pragmatycznych, operatory blokujące weryfikację, operatory wywołujące „efekt obserwatora” oraz zastosowanie stopnia wyższego, najwyższego, liczb, fraz i powiedzeń.
 • Item
  Indywidualizm amerykański na tle innych społeczeństw zachodnich
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Rodewald, Magdalena
  W dzisiejszym świecie idea indywidualizmu jest nieodłącznie kojarzona z „amerykańskością”. Czy zawsze tak było? Czy Amerykanie wynaleźli „indywidualizm”, czy idea ta narodziła się w Europie? Autorka próbuje zaprezentować najważniejsze cechy indywidualizmu amerykańskiego. Przyjrzymy się czynnikom takim, jak: interes osobisty versus interes społeczny, presja społeczna do osiągania sukcesów czy protestancka etyka pracy, które mogą wpływać na samoświadomość, poczucie własnej wartości i autoekspresję. Przedstawione zostaną główne zasady amerykańskiego paradygmatu komunikacyjnego i powszechne wobec niego reakcje. W końcu, rozmyślać będziemy nad wpływem globalizacji i kultury masowej na wizerunek siebie oraz nad problemem antyamerykanizmu, włącznie z oporem przeciwko indywidualizmowi amerykańskiemu, jako reakcji na wszechobecność kultury amerykańskiej.
 • Item
  Rankings of Russian and Polish Universities: an Analysis of Webometric Indicators
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Marshakova-Shaikevich, Irina
  The article presents the webometrics ratings of Russian and Polish institutions of higher education in the ranking listing of 5000 world universities. The web activity indicators developed by CINDOC group in Madrid are shown and the method of calculating a webometric rating of a higher education institution is demonstrated. The research results show that Russian and Polish universities occupy a low position in the ranking lists for years 2005–2009.
 • Item
  Indian Architecture: Social and Political Challenges
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Khalfaoui, Mouez
  The objective of this paper is to reassess the central factors which have shaped the Indian architecture. The author puts forward the concept of plurality introduced by Western art historians and argues that the diversity of the Indian architecture should not be explained in terms of religious differences, but in terms of the socio-economical situation in South Asia. He also elaborates on the Hindu caste system and its impact on the Indian architecture.
 • Item
  Fotodokumentacja 3.0
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Wierzchoń, Piotr
  W artykule omawia się problem doboru ilustracji poświadczeń tekstowych dla chronologizowanych jednostek języka w formie fotodokumentacji. Fotodokumentację uznaje się za składnik teorii lingwochronologizacji (TLCH). Lingwochronologizacja natomiast jest teorią językoznawstwa stosowanego i jako taka wina zawierać komponent teoretyczny, jak i praktyczny. W ramach komponentu teoretycznego definiuje się relewantny dla TLCH obiekt badań, tj. parę uporządkowaną: jednostkę języka wraz z jej datacją. W ramach komponentu praktycznego z kolei należy operować dyrektywami i procedurami, które prowadzą do końcowego przedstawienia chronologizowanej jednostki. Ta prezentacja może się odbywać na trzy sposoby: po pierwsze – w ukazaniu ekscerptu z systemu dLibra, po drugie – poprzez zeskanowanie własnych zasobów drukowanych, np. fiszek z ekscerptami, po trzecie – możliwe jest operowanie fotografiami pobranymi z dokumentów typu born-digital. Jakkolwiek przedstawiany artykuł niesie głównie informacje dotyczące klasyfikacji typu dokumentu, z którego pobierany jest ekscerpt, to podstawą każdych działań ekscerpcyjnych jest lingwochronologizacyjna teoria ekscerpcyjna. Szczególną uwagę w tej teorii poświęcamy w niniejszym artykule negacji tzw. kryterium leksykograficznego neologiczności.
 • Item
  Językowy obraz świata zapośredniczony w metaforach pojęciowych z obszaru socjolektu rowerowego
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Wiertlewski, Stefan
  Autor przedstawia próbę opisu wycinka grupowej wyobraźni użytkowników socjolektu rowerowego, w której działalność językowa rowerzystów i środowiska kolarskiego jest analizowana przez pryzmat teorii metafory konceptualnej. Poddane analizie metafory pojęciowe (ROWERZYSTA TO PILOT, A R OWER TO SAMOLOT i JAZDA NA ROWERZE TO JEDZENIE) pozwalają zrekonstruować fragment językowego obrazu świata zawartego w omawianej odmianie języka i wskazać na sposób jego ustrukturyzowania.
 • Item
  Metaphors from Other Sports in the Language of Soccer – Evidence from English and Polish
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Lewandowski, Marcin
  This paper investigates soccer metaphors that have been drawn from the vocabularies of other popular sports, such as boxing, track and field athletics, sailing, etc. The language material, which comes from English and Polish language sports websites, has been grouped and discussed according to source domains (i.e., specific sports). Drawing on Lakoff and Johnson’s theory of metaphor, the author analyzes four new conceptual metaphors: A SOCCER MAT CH IS A BOXING BOUT , SOCCER COMPETITION IS A RACE, A SOCCER TEAM IS A SAILING VESSEL, and A SOCCER MAT CH IS A GAME OF CHESS.
 • Item
  The Preservation of the Endangered Languages (in the Light of Respecting Linguistic Human Rights by Authorities)
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Dołowy, Nicole
  The report presents main assumptions, methods, aims and possibilities of the introduction of bilingualism in the areas where minority cultures exist. The report is based on an analysis of a few linguistic minorities (the Welsh, the Catalans, the Bretons and the Sorbians) and of the specific activities conducted by them to uphold a minority language. It is considered to what extent respecting minority cultures and their linguistic rights by authorities is significant for the revitalization of seriously endangered languages. Furthermore, the responsibilities of states failing to respect the fundamental human right to cultural and linguistic dissimilarity are discussed.
 • Item
  Quebec French – the Struggle for National Identity
  (SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa, 2009) Bobowska-Nastarzewska, Patrycja
  This paper addresses an issue of “linguistic human rights”. The author discusses the endeavours of the inhabitants of Quebec to gain independence as well as their struggle for their language and identity. First, the paper focuses on the process of gaining independence for the Quebecois on the historical and social planes. Then, the author introduces the notion of bilingualism in Canada and goes on to examine the Quebecois language. Specific linguistic examples are presented providing convincing evidence that the language used by the Quebecois constitutes an original variety of French. The final part of the paper examines the role of literature in the process of the development of the Quebecois national identity.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego