Rankings of Russian and Polish Universities: an Analysis of Webometric Indicators

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

The article presents the webometrics ratings of Russian and Polish institutions of higher education in the ranking listing of 5000 world universities. The web activity indicators developed by CINDOC group in Madrid are shown and the method of calculating a webometric rating of a higher education institution is demonstrated. The research results show that Russian and Polish universities occupy a low position in the ranking lists for years 2005–2009.
Abstrakt (Rankingi rosyjskich i polskich uniwersytetów: analiza wskaźników webometrycznych). W artykule przedstawiono webometryczne wskaźniki polskich oraz rosyjskich uczelni wyższych w rankingu 5000 uniwersytetów światowych. Pokazano web-wskaźniki wprowadzone przez laboratorium grupy CINDOC w Madrycie i sposób wyliczania webometrycznego rankingu uczelni wyższej. Wyniki badań pokazują, że polskie i rosyjskie uczelnie wyższe zajmują niską pozycję w rankingu wyższych szkół świata w latach 2005–2009.

Description

Sponsor

Keywords

Webometric ratings, Polish universities, Russian universities, CINDOC, Webometric indicators, Ranking of universities, Wskaźniki webometryczne, Ranking uniwersytetów

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4, s.125-133

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego