Indywidualizm amerykański na tle innych społeczeństw zachodnich

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

W dzisiejszym świecie idea indywidualizmu jest nieodłącznie kojarzona z „amerykańskością”. Czy zawsze tak było? Czy Amerykanie wynaleźli „indywidualizm”, czy idea ta narodziła się w Europie? Autorka próbuje zaprezentować najważniejsze cechy indywidualizmu amerykańskiego. Przyjrzymy się czynnikom takim, jak: interes osobisty versus interes społeczny, presja społeczna do osiągania sukcesów czy protestancka etyka pracy, które mogą wpływać na samoświadomość, poczucie własnej wartości i autoekspresję. Przedstawione zostaną główne zasady amerykańskiego paradygmatu komunikacyjnego i powszechne wobec niego reakcje. W końcu, rozmyślać będziemy nad wpływem globalizacji i kultury masowej na wizerunek siebie oraz nad problemem antyamerykanizmu, włącznie z oporem przeciwko indywidualizmowi amerykańskiemu, jako reakcji na wszechobecność kultury amerykańskiej.
Abstract (American Individualism in Comparison with Other Western Societies). In today’s world, the idea of “individualism” is inherently associated with “Americanness.” Has it always been that way? Have Americans invented “individualism” or was the idea born in Europe? The author attempts to present the main qualities of American individualism. We will look into factors such as: personal interest versus social interest, social pressure to perform and achieve, and Protestant work ethic, which can all affect selfawareness, self-esteem, and self-expression. Main principles of an American communication paradigm and common reactions to thereof will be presented. Finally, we will ponder upon the impact of globalisation and mass culture on self-image and on the issue of anti- Americanism, which includes resistance against American individualism, as a reaction to the omnipresent American culture.

Description

Sponsor

Keywords

indywidualizm, indywidualizm amerykański, amerykańskie paradygmaty komunikacyjne, presja społeczna, interes społeczny, interes osobisty, komunikacja, kultura amerykańska

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4, s.95-108

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego