Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4495
Title: Metaphors from Other Sports in the Language of Soccer – Evidence from English and Polish
Authors: Lewandowski, Marcin
Keywords: Soccer language
Theory of metaphor
Conceptual metaphors
Soccer metaphors
Cognitive lingustics
Issue Date: 2009
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4, s.29-48
Abstract: This paper investigates soccer metaphors that have been drawn from the vocabularies of other popular sports, such as boxing, track and field athletics, sailing, etc. The language material, which comes from English and Polish language sports websites, has been grouped and discussed according to source domains (i.e., specific sports). Drawing on Lakoff and Johnson’s theory of metaphor, the author analyzes four new conceptual metaphors: A SOCCER MAT CH IS A BOXING BOUT , SOCCER COMPETITION IS A RACE, A SOCCER TEAM IS A SAILING VESSEL, and A SOCCER MAT CH IS A GAME OF CHESS.
(Metafory z innych dyscyplin sportowych w języku piłki nożnej na przykładzie języka angielskiego i polskiego). Przedmiotem artykułu jest analiza metafor futbolowych wywodzących się z leksyki innych dyscyplin sportowych, takich jak m.in.: boks, lekkoatletyka czy żeglarstwo. Materiał językowy, zaczerpnięty z anglo- i polskojęzycznych stron internetowych, został pogrupowany i omówiony z uwzględnieniem domen źródłowych (tj. konkretnych dyscyplin sportowych). Korzystając z teorii metafory Lakoffa i Johnsona, autor poddaje analizie cztery nowe metafory pojęciowe: MECZ PIŁKAR SKI TO POJEDYNEK BOKSERSKI, RYWALIZACJA FUTBOLOWA TO WYŚCIG, DRUŻYNA PIŁKAR SKA TO STAT EK oraz MECZ PIŁKAR SKI TO PART IA SZACHÓW.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4495
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-Lewandowski.pdf479.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.