Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4522
Title: ZARYS STRUKTURY I FUNKCJI PEŁNIONYCH PRZEZ RODZINĘ ZIEMIAŃSKĄ NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
Authors: Szafer, Katarzyna
Issue Date: 1998
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 1998, tom 10, s. 159-167.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4522
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 1998, tom 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_Katarzyna_Szafer_Zarys_struktury_i_funkcji_pelnionych_przez_rodzine_159-167.pdf233.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.