Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4547
Title: Herbert Spencer o religii i porządku społecznym
Authors: Kaczmarek, Kamil
Keywords: religia
porządek społeczny
Herbert Spencer
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Kaczmarek, Kamil: Herbert Spencer o religii i porządku społecznym, [w:] Sakson Andrzej (red.), 2005, Porządek społeczny a wyzwania współczesności, Poznań, WN UAM, s: 99-118.
Abstract: Mogą istnieć czworakie związki między porządkiem społecznym a religią. Po pierwsze religia może być rozpatrywana jako uwarunkowana przez jakąś konkretną formę porządku społecznego, po drugie może sama oddziaływać na porządek społeczny, po trzecie możemy rozważać porządek społeczny występujący w ramach religii, a ściślej, w ramach organizacji religijnej, po czwarte wreszcie w pewnych przypadkach i w pewnym sensie możemy mówić o religijności samego porządku społecznego. Te cztery grupy problemów są ze sobą powiązane. Rozpatrzymy niektóre związane z nimi zagadnienia z zamierzeniem zademonstrowania możliwości tkwiących w pewnych pomysłach Herberta Spencera.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4547
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hsps.pdf719.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons