Herbert Spencer o religii i porządku społecznym

No Thumbnail Available
Date
2005
Advisor
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Naukowe UAM
Title alternative
Abstract
Mogą istnieć czworakie związki między porządkiem społecznym a religią. Po pierwsze religia może być rozpatrywana jako uwarunkowana przez jakąś konkretną formę porządku społecznego, po drugie może sama oddziaływać na porządek społeczny, po trzecie możemy rozważać porządek społeczny występujący w ramach religii, a ściślej, w ramach organizacji religijnej, po czwarte wreszcie w pewnych przypadkach i w pewnym sensie możemy mówić o religijności samego porządku społecznego. Te cztery grupy problemów są ze sobą powiązane. Rozpatrzymy niektóre związane z nimi zagadnienia z zamierzeniem zademonstrowania możliwości tkwiących w pewnych pomysłach Herberta Spencera.
Description
Sponsor
Keywords
religia, porządek społeczny, Herbert Spencer
Citation
Kaczmarek, Kamil: Herbert Spencer o religii i porządku społecznym, [w:] Sakson Andrzej (red.), 2005, Porządek społeczny a wyzwania współczesności, Poznań, WN UAM, s: 99-118.
DOI
Alternative location
Creative Commons License