Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4565
Title: Językowe środki perswazji i manipulacji w informacjach prasowych na przykładzie Targów Budownictwa BUDMA 2008
Authors: Zięba, Anna
Keywords: Językowe środki perswazji
Perswazja
Manipulacja
Media
Perswazja w informacjach prasowych
Prasa
Issue Date: 2009
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4, s.109-123
Abstract: Celem publikacji jest analiza tekstów prasowych sporządzonych przez specjalistów ds. public relations pochodzących z kampanii promującej poznańskie targi budowlane BUDMA 2008. Teksty badane są pod względem występowania takich językowych środków perswazji i manipulacji, jak m.in.: operatory zmieniające hierarchię układu informacyjnego, operatory wzmocnienia funkcji pragmatycznych, operatory blokujące weryfikację, operatory wywołujące „efekt obserwatora” oraz zastosowanie stopnia wyższego, najwyższego, liczb, fraz i powiedzeń.
(Linguistic Means of Persuasion and Manipulation in Press Releases Based on the International Construction Fair BUDMA 2008). This article is an attempt to analyse the press releases on a Poznań construction trade fair BUDMA 2008 prepared by Public Relations specialists. The texts are examined for the presence of certain linguistic means of persuasion and manipulation such as: operators reorganising the information structure, operators enhancing the pragmatic functions, operators blocking verification, “observer effect” operators and application of comparatives and superlatives, numbers, phrases and proverbs.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4565
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2009, tom 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08. Zięba.pdf526.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.