Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4688
Title: Czy język polski ulega pidżynizacji?
Authors: Wiertlewski, Stefan
Keywords: pidżynizacja
cyklolekt
socjolingwistyka
pidżynizacja języka polskiego
socjolekt rowerowy
Issue Date: 2007
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2, s.125-136
Abstract: Obserwowany współcześnie znaczący napływ leksyki angielskiej do polszczyzny określany jest czasami jako przejaw pidżynizacji. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie mamy tu do czynienia z pidżynizacją w rozumieniu socjolingwistyki. Rozważania ilustrowane są przykładami z cyklolektu – społecznej odmiany języka.
The nowadays observed influx of English loan words into Polish is sometimes described as a manifestation of pidginisation. The author attempts to answer whether this process can really be addressed as pidginisation, in the sense defined within socioloinguistics. The topic is illustrated with examples originating from cyclolect – one of the social varieties of Polish.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4688
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08-Wiertlewski.pdf179.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.